Pravila privatnosti

POVJERENIK ZA TVRTKU CATERING MODRI PJAT d.o.o. – Martinija Malić, dipl. iur.

KONTAKT POVJERENIKA – martinija2.malic@gmail.com

Službena web stranica www.catering-modripjat.com – CATERING MODRI PJAT d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: CATERING MODRI PJAT d.o.o.) sa sjedištem u Zagrebu na adresi: Zagrebačka avenija 104/b OIB:75371126132.

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.
CATERING MODRI PJAT d.o.o. prikuplja podatke o gostima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo i obvezujemo se zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Svi se podaci o gostima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici Društva CATERING MODRI PJAT d.o.o. odgovorni su za poštivanje načela zaštite povjerljivosti.
CATERING MODRI PJAT d.o.o. prije zaprimljenih podataka gostiju informira goste o načinu korištenja prikupljenih podataka, daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje.
Ni pod kojim uvjetima nećemo bez vaše izravne suglasnosti prenijeti, prodati ili ustupiti osobne podatke gosta trećim stranama, osim u slučajevima u kojima bi se to zahtijevalo od nas na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonima.
Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti prema službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka
Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.
Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.
Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18a. stavkom 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:
vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka, upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka, upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka, brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka, omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka, surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Izjava povjerljivosti

Zahtjev za promjenu podataka

Catering Modri Pjat

AddressMasarykov put 1, 20 000 Dubrovnik, Croatia

E-mail: info@catering-modripjat.com

Tel: +385 20 358 108

Fax: +385 20 358 110

Mob: +385 91 358 1888

Pages

Gdpr

GDPR DATA PROTECTION OFFICER

NAME: Martinija Malić, dipl. iur.

EMAIL: martinija2.malic@gmail.com

GDPR - ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Blog and news

Micro weddings: tips for choosing your wedding menu

Micro weddings: tips for choosing your wedding menu

In the era of coronavirus pandemic, it is the events industry that has suffered the most. Many (almost all) events got cancelled or postponed in 2020; it yet remains to be seen how everything wil develop in the months to come. What about weddings? COVID 19 has caused...

read more
The new era: planning a banquet during COVID

The new era: planning a banquet during COVID

The COVID pandemic changed the way we live in so many ways. It changed the way we work, socialize,  travel, and live, in general. The COVID 19 virus has destructively affected events and wedding industry throughout the world. All the measures and new procedures, and...

read more
Get married in Dubrovnik

Get married in Dubrovnik

Planning a wedding, it is easy to start panicking when facing all the different decisions you two have to make for your big day. We believe you may be skeptical about the potential of keeping your stress to the minimum, but letting yourself into the hands of...

read more